Võ Đạo Tông Sư

Võ Đạo Tông Sư Được 6.47/10 từ 5 phiếu bầu.
Trong câu chuyện, võ đạo không phải truyền thuyết hư vô mờ mịt, mà là truyền thừa thực tế, sau khi trải qua đối kháng cùng với khoa học kỹ thuật, đã dung nhập xã hội hiện đại, có các loại thi đấu võ đạo, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị!

Võ Thánh, Vương Giả, Siêu Phẩm, Tông Sư, Kỳ Lân, đây là những danh hiệu ở lĩnh vực võ đạo hiện đại làm cho người ta nhìn lên, mà ở trên chúng, còn có “Võ Hoàng” chí cao vô thượng.

Sau khi Lâu Thành nhận được võ đạo truyền thừa của một lưu phái lớn đã đoạn tuyệt, hướng về giấc mộng thuở ban đầu, hướng về vinh quang ở trong lòng, anh ta đi tới từng bước một, trong đô thị vẫn có hào hiệp, thời đại này vẫn dựa vào anh hùng!

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Võ Đạo Tông Sư (0)