Vợ Béo Nghịch Tập: Cố Thiếu Nhận Quả Báo

Giới thiệu

Kết hôn với Cô Đình Xuyên đã ba năm rồi, anh ta vẫn không một chút động lòng với cô.

Hạ Thanh Trì cảm giác có lẽ cô không thể nào cố gắng thê được nữa.

Nhưng rồi trong một lần say, Hạ Thanh Trì lại nhân đó mà có con, cô vui mừng cực kì.

Và rồi anh ta tạt nước lạnh vào mặt cô.

Anh ta muốn cô phá thai, ly hôn. 

"Lăng An đang mang thai, tháng sau chúng tôi kết hôn rồi."

Em gái ruột cùng chồng đều muốn hại con của cô, cô nhất định sẽ đòi lại....

Chương mới cập nhật Vợ Béo Nghịch Tập: Cố Thiếu Nhận Quả Báo

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Vợ Béo Nghịch Tập: Cố Thiếu Nhận Quả Báo (0)