Truyện Trọng Sinh

Lược Tâm

Chương 10
Độc Phi Ngự Tà Vương

Chương 65
Học Bá Tái Sinh

FULL
Bác Sĩ

Chương 5
Độc Chiếm Tim Anh

Chương 3
Các Ái Khanh, Trẫm Có Thai!

Chương 12
Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối
Chương 123
Trọng Sinh Trọng Khải Nông Trường

Chương 7
Đã Từng Yêu Anh

Chương 11
Cung Phi Thượng Vị Ký

Chương 185
Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 152
Cung Nữ Thượng Vị Ký
Chương 8
Thịnh Sủng Thê Bảo

Chương 53
Nếu Vẫn Có Kiếp Sau
Chương 3
Dưỡng Sủng Hậu

Chương 1
Sống Lại Một Đời An Vui!
Chương 2
Sủng Phi Đường

FULL
Thề Không Làm Thiếp
FULL
Tay Buông Tay Nắm
Chương 5