Truyện Tiên Hiệp

Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Nguy Hiểm
Chương 21
Đế Long Tu Thần
Chương 88
Thất Sơn Tiên Môn
Chương 150
Ta Ở Tiên Tông Làm Thần Thú
Chương 43
Tôi Coi Các Người Như Anh Em
Chương 68
Cự Long Thức Tỉnh
Chương 370
Thiên Kiêu Ngạo Thế
Chương 99
Phượng Hề Phượng Hề, Hồ Sở Y

Chương 59
Đồ Nhi, Đừng Làm Nũng

Chương 12
Ta Là Hàn Vũ Thiên
Chương 237
Một Mình Ta Mỹ Lệ

Chương 105
Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên

Chương 25
Nhân Thường

Chương 314
Gả Ma

Chương 148
Phi Thiên

FULL
Nguyên Tố Đại Lục

Chương 316
Nam Chủ Và Vai Ác Đều Là Hài Tử Của Ta
Chương 18
Trọng Sinh Chỉ Vì Ngươi Điên Cuồng
Chương 18
Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên
Chương 41