Trang 4 - Truyện Tiên Hiệp

Truyện Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Hôm Nay Sư Tôn Cũng Gian Nan Cầu Sinh

Hôm Nay Sư Tôn Cũng Gian Nan Cầu Sinh

Chương 78

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Sư Huynh Ác Độc Của Nam Chính

Xuyên Thành Sư Huynh Ác Độc Của Nam Chính

Chương 27

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Cứu Vớt Bạch Nguyệt Quang

Cứu Vớt Bạch Nguyệt Quang

Chương 85

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Độ Phật

Độ Phật

Chương 47

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Pháo Hôi Sau Ta Bị Siêu Hung Đồ Đệ Đuổi Giết

Pháo Hôi Sau Ta Bị Siêu Hung Đồ Đệ Đuổi Giết

Chương 37

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ta Tu Bổ Cốt Truyện Lại Băng Rồi

Ta Tu Bổ Cốt Truyện Lại Băng Rồi

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Nhanh: Sau Khi Khóa Hệ Thống Dựa Vào Tích Lũy Công Đức Để Sống Lại

Xuyên Nhanh: Sau Khi Khóa Hệ Thống Dựa Vào Tích Lũy Công Đức Để Sống Lại

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên

Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên

Chương 51

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm

Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm

Chương 278

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Xuyên Thành Tu Tiên Pháo Hôi Nữ Phối Phía Sau

Xuyên Thành Tu Tiên Pháo Hôi Nữ Phối Phía Sau

Chương 34

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Lôi Quân

Lôi Quân

Chương 133

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 277

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Nguy Hiểm

Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Nguy Hiểm

Chương 21

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Đế Long Tu Thần

Đế Long Tu Thần

Chương 88

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Thất Sơn Tiên Môn

Thất Sơn Tiên Môn

Chương 150

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Ta Ở Tiên Tông Làm Thần Thú

Ta Ở Tiên Tông Làm Thần Thú

Chương 43

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp

Truyện Cả Tiên Giới Đều Nghĩ Ta Có Nỗi Khổ Tâm

Cả Tiên Giới Đều Nghĩ Ta Có Nỗi Khổ Tâm

Chương 42

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tôi Coi Các Người Như Anh Em

Tôi Coi Các Người Như Anh Em

Chương 68

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Cự Long Thức Tỉnh

Cự Long Thức Tỉnh

Chương 370

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Thiên Kiêu Ngạo Thế

Thiên Kiêu Ngạo Thế

Chương 99

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Phượng Hề Phượng Hề, Hồ Sở Y

Phượng Hề Phượng Hề, Hồ Sở Y

Chương 59

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Đồ Nhi, Đừng Làm Nũng

Đồ Nhi, Đừng Làm Nũng

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ta Là Hàn Vũ Thiên

Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 237

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh