Truyện Tiên Hiệp

Quang Âm Chi Ngoại
Chương 1941
Tu La Thiên Đế

Chương 2508
Vạn Cổ Tà Đế

FULL
Kiếm Phá Thương Khung
Chương 752
Mở Đầu Nữ Đế Làm Chính Cung

Chương 354
Nhân Đạo Đại Thánh
Chương 2434
Tiên Giả

Chương 1419
Vạn Cổ Đế Tế
Chương 2603
Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 8520
Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Chương 2209
Vũ Thần Chúa Tể
Chương 5786
Vạn Cổ Thần Đế

Chương 8417
Vô Thượng Thần Đế

Chương 4783
Đan Hoàng Võ Đế

FULL
Siêu Thần Yêu Nghiệt

FULL
Tạo Hóa Chi Vương

FULL
Hồn Chủ

FULL
Trường Ương

Chương 2
Thần Đạo Đế Tôn

FULL
Cẩm Tú Nông Môn Tiểu Phúc Nữ

Chương 4
Quỷ Bí Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn
Chương 300
Long Phù

FULL
Vô Địch Thiên Đế

FULL
Điệu Thấp Làm Hoàng Đế
FULL