Truyện Tiên Hiệp

Tu La Thiên Đế

Chương 1367
Vô Thượng Thần Đế

Chương 4338
Vạn Cổ Tà Đế

Chương 1544
Tiên Giả

Chương 1327
Vạn Cổ Đế Tế
Chương 2513
Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 8417
Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Chương 2158
Vũ Thần Chúa Tể
Chương 5491
Vạn Cổ Thần Đế

Chương 8348
Quang Âm Chi Ngoại
Chương 1823
Nhân Đạo Đại Thánh
Chương 2194
Trường Ương

Chương 2
Thần Đạo Đế Tôn

FULL
Cẩm Tú Nông Môn Tiểu Phúc Nữ

Chương 4
Tạo Hóa Chi Vương

FULL
Siêu Thần Yêu Nghiệt

FULL
Quỷ Bí Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn
Chương 300
Long Phù

FULL
Kiếm Phá Thương Khung
Chương 751
Vô Địch Thiên Đế

FULL
Thế Tử Hung Mãnh

FULL
Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo
Chương 1004
Vô Địch Kiếm Vực

FULL
Vô Tiên

FULL