Truyện Teen

Y Tá Nhỏ Của Tổng Tài Tàn Tật
Chương 12
Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam

Chương 70
Vương Phi Tiểu Bổ Khoái
Chương 67
Lưới Tình Hoàng Kim

Chương 54
Manh Thê Phúc Hắc

Chương 78
Xạ Thủ Câm: Yêu Lại Từ Đầu

Chương 22
Hơi Thở Tình Yêu
Chương 32
Cưới Vợ Để Mẹ Vui

Chương 51
Khoảng Trời Của Gió
Chương 16
Vị Hôn Thê Của Tôi

Chương 32
Hôm Nay Tổng Tài Lại Sủng Tôi

Chương 60
Phía Sau Em Là Đại Dương

Chương 17
Luân Hồi Chuyển Phận
Chương 173
Vạn Sinh Nhất Niệm
Chương 44
Duyên Trời Ban Em Về
Chương 79
Tiểu Kiều Sủng Của Nhan Tiên Sinh
Chương 33
Chung Phòng Cách Vách

Chương 43
Tiểu Tổ Tông Hạ Phàm
Chương 118
Cách Một Khoảng Sân

FULL