Truyện Sủng

Kế Phi Thượng Vị Công Lược
Chương 120
Tiểu Hà Bạng

FULL
Anh Động Tâm

FULL
Từng Nghe Giọng Nói Của Anh

FULL
Phù Hiểu, Em Là Của Anh!
FULL
Trúc Mã Là Ông Xã Hờ

FULL
Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc
FULL
Hoa Hồng Có Gai

Chương 1
Có Phải Cậu Thích Tôi Không
FULL
Tình Hư Thế Ảo

Chương 18
Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng
Chương 95
Đã Thỏa Mãn Em Chưa

Chương 23
Bà Xã Ngoan Nào

FULL
Cổ Tích Của Công Chúa Nhỏ
Chương 5