Trang 5 - Truyện Sắc

Truyện Đừng Hỏi Sao Trời

Đừng Hỏi Sao Trời

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Đơn Phương Kết Hôn

Đơn Phương Kết Hôn

Chương 72

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Đèn Đêm Trên Bến Cảng

Đèn Đêm Trên Bến Cảng

Chương 9

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Người Chốn Xưa

Người Chốn Xưa

Chương 37

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Bảo Bối Trong Lòng Thẩm Tiên Sinh

Bảo Bối Trong Lòng Thẩm Tiên Sinh

Chương 10

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Vọng Thần Hoa

Vọng Thần Hoa

Chương 60

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Ngài Cơ Trưởng Là Sói Đói

Ngài Cơ Trưởng Là Sói Đói

Chương 17

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Du Hành Đến Truyện Tận Thế Nóng Bỏng

Du Hành Đến Truyện Tận Thế Nóng Bỏng

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không

Truyện Ra Vẻ Đạo Mạo

Ra Vẻ Đạo Mạo

Chương 21

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Gần Gũi Quá Mức

Gần Gũi Quá Mức

Chương 15

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

Chương 93

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Đô Thị

Truyện Trời Đầy Sao

Trời Đầy Sao

Chương 11

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Mạt Thế: Bạn Trai Luôn Muốn Cầm Tù Tôi

Mạt Thế: Bạn Trai Luôn Muốn Cầm Tù Tôi

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tích Tích

Tích Tích

Chương 38

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Vì Sao Em Không Cười

Vì Sao Em Không Cười

Chương 10

Thể loại: Sắc, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tình Yêu Thôn Quê

Tình Yêu Thôn Quê

Chương 92

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Quan Hệ Thân Thể

Quan Hệ Thân Thể

Chương 10

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nàng Hoàng Lan

Nàng Hoàng Lan

Chương 45

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sắc

Truyện Thình Thịch

Thình Thịch

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Xà Dẫn

Xà Dẫn

Chương 43

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Sau Này Gặp Được Anh

Sau Này Gặp Được Anh

Chương 36

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Lão Tổ Tông Mất Trí Nhớ

Lão Tổ Tông Mất Trí Nhớ

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Sắp Thành Lại Bại

Sắp Thành Lại Bại

Chương 28

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Chỉ Cần Anh Ấy Nói Thích Tôi

Chỉ Cần Anh Ấy Nói Thích Tôi

Chương 15

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng, Xuyên Không