Trang 41 - Truyện Sắc

Truyện Kích Tình Tuyệt Sắc

Kích Tình Tuyệt Sắc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Giang Nam Mỹ Nương Tử

Giang Nam Mỹ Nương Tử

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại

Truyện Lửa Dục Khó Nhịn

Lửa Dục Khó Nhịn

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Xin Chào, Trung Tá Tiên Sinh

Xin Chào, Trung Tá Tiên Sinh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Quân Nhân

Truyện Bác Sĩ Cầm Thú

Bác Sĩ Cầm Thú

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

FULL

Thể loại: Sắc, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Tổng Tài Phúc Hắc: Không Nên Yêu Anh

Tổng Tài Phúc Hắc: Không Nên Yêu Anh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

Truyện Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng

Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc

Truyện Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia

Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Sắc, Cổ Đại

Truyện Yêu Phu Quân Lang Băm!

Yêu Phu Quân Lang Băm!

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Sắc, Sủng

Truyện Bí Mật Của Tổng Giám Đốc

Bí Mật Của Tổng Giám Đốc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Yêu Sói Xám Phu Quân

Yêu Sói Xám Phu Quân

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Sắc, Sủng

Truyện Mắt Xanh Mê Hoặc

Mắt Xanh Mê Hoặc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Phong Lưu Pháp Sư

Phong Lưu Pháp Sư

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Chân Tình Ngàn Năm

Chân Tình Ngàn Năm

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Sắc, Sủng, Cổ Đại

Truyện Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Hi Du Hoa Tùng

Hi Du Hoa Tùng

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Chúng Thần Chi Nguyên

Chúng Thần Chi Nguyên

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Bắt Cóc Em Đem Về làm Vợ

Bắt Cóc Em Đem Về làm Vợ

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

FULL

Thể loại: Đô Thị, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Đặc Thù Không Gian

Đặc Thù Không Gian

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Sắc, Dị Năng