Truyện Sắc

Cha Nuôi Biến Thái
FULL
Nha Hoàn Thâu Tâm
FULL
Hành Trình Giải Cứu Nữ Phụ
Chương 2
Thú Phu Cường Cường Sủng
Chương 94
Thịt Văn Chi Lữ

Chương 7
Siêu Cấp YY Hệ Thống
Chương 350
Khuynh Quốc Công Chúa
Chương 1
Ngược Đãi Thành Yêu

Chương 18
Mẫu Hậu, Ta Chỉ Cần Người !
Chương 22
Cực Phẩm Tổng Tài
Chương 1
Chàng Trai Ấy Và Em

Chương 2
Lão Sư Thật Dịu Dàng!

Chương 16
Cật Nhục Chi Lữ

Chương 7
Trót Yêu

FULL
Học Trưởng Độc Chiếm Em
Chương 2
Nương Tử Đừng Mê Hoặc Vi Phu
Chương 2
Tình Dục Thâm Uyên

Chương 2
Mộng Dục

Chương 61
Quý Nữ Trở Về

Chương 26
Nữ Phụ Trùng Sinh Sau Khi Kết Hôn

Chương 25