Trang 2 - Truyện Sắc

Truyện Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Chương 87

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Cẩm Đường Xuân

Cẩm Đường Xuân

Chương 148

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Trai Thẳng Giúp Trai Thẳng

Trai Thẳng Giúp Trai Thẳng

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Người Đàn Ông Của Thảo Nguyên

Người Đàn Ông Của Thảo Nguyên

Chương 14

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Đô Thị

Truyện Độc Sủng Tiểu Ái Thơ

Độc Sủng Tiểu Ái Thơ

Chương 35

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Đô Thị

Truyện Không Thể Dấu Hiệu

Không Thể Dấu Hiệu

Chương 61

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Người Vợ Bí Ẩn Lục Thiếu Gia

Người Vợ Bí Ẩn Lục Thiếu Gia

Chương 70

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Khó Chiều

Khó Chiều

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Đô Thị

Truyện Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 2932

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Giao Dịch Bạc Tỷ: Bán Thân Cho Huyết Lãnh

Giao Dịch Bạc Tỷ: Bán Thân Cho Huyết Lãnh

Chương 46

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Nè Lam Trạm, Ta Thật Sự Là Người Tốt

Nè Lam Trạm, Ta Thật Sự Là Người Tốt

Chương 136

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Tác Dụng Phụ Của Thuốc Ức Chế

Tác Dụng Phụ Của Thuốc Ức Chế

Chương 24

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Sách Làm Vợ Tổng Tài

Xuyên Sách Làm Vợ Tổng Tài

Chương 116

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chương 91

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Sau Khi Bị Bạch Tuộc Tiên Sinh Mang Đi

Sau Khi Bị Bạch Tuộc Tiên Sinh Mang Đi

Chương 31

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Đô Thị

Truyện Đồ Chơi

Đồ Chơi

Chương 40

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc

Truyện Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 138

Thể loại: Sắc, Sủng, Xuyên Không

Truyện Mật Đắng

Mật Đắng

Chương 107

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng, Đô Thị

Truyện Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

Chương 160

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Anh Rể Đừng Tới Đây

Anh Rể Đừng Tới Đây

Chương 36

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Đàn

Tiểu Đàn

Chương 21

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Yêu Tinh, Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế?

Tiểu Yêu Tinh, Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế?

Chương 117

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Hòn Đá Cứng Cỏi

Hòn Đá Cứng Cỏi

Chương 51

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Bẫy Tình

Bẫy Tình

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Đô Thị