Trang 3 - Truyện Quân Nhân

Truyện Nửa Đời Quen Thuộc

Nửa Đời Quen Thuộc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Bầy Hạc

Bầy Hạc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

FULL

Thể loại: Quân Nhân

Truyện Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Nước Chảy Thành Sông

Nước Chảy Thành Sông

Chương 58

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Vượt Khuôn

Vượt Khuôn

FULL

Thể loại: Quân Nhân

Truyện Nghiêm! Bên Trái, Quay!

Nghiêm! Bên Trái, Quay!

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận

Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận

Chương 66

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Quân Nhân

Truyện Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Đánh Bại Lính Đặc Chủng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Sắc Màu Quân Nhân

Sắc Màu Quân Nhân

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng

Truyện Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Con Gái Của Đại Tá

Con Gái Của Đại Tá

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Quân Nhân

Truyện Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng, Ngược

Truyện Là Yêu Hay Hận

Là Yêu Hay Hận

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng

Truyện Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng

Truyện Thiếu Tướng Ế Vợ

Thiếu Tướng Ế Vợ

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện 40 Ngày Kết Hôn

40 Ngày Kết Hôn

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Quân Nhân, Sủng

Truyện Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Trọn Đời Có Duyên

Trọn Đời Có Duyên

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Theo Đuổi Lính Đặc Biệt

Theo Đuổi Lính Đặc Biệt

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân