Truyện Mới

Truyện Vạn Cổ Tà Đế

Vạn Cổ Tà Đế

Chương 355

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện [Thập Niên 80] Mẹ Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Của Thiên Tài Phản Diện Trọng Sinh

[Thập Niên 80] Mẹ Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Của Thiên Tài Phản Diện Trọng Sinh

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện [Thập Niên 80] Đại Viện Có Tuyệt Sắc Mỹ Nhân

[Thập Niên 80] Đại Viện Có Tuyệt Sắc Mỹ Nhân

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng, Tiểu Thuyết, Trọng Sinh

Truyện Vừa Thành Tiên Thần, Con Cháu Cầu Ta Đăng Cơ

Vừa Thành Tiên Thần, Con Cháu Cầu Ta Đăng Cơ

Chương 640

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh

Truyện [Thập Niên 60] Mỹ Nhân Kiều Mềm Trọng Sinh

[Thập Niên 60] Mỹ Nhân Kiều Mềm Trọng Sinh

Chương 4

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Chuông Gió Mùa Hạ Cũ (H Văn)

Chuông Gió Mùa Hạ Cũ (H Văn)

Chương 189

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Quỷ Bí Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn

Quỷ Bí Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn

Chương 251

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện [Thập Niên 70] Mẹ Kế Kiều Diễm Và Trượng Phu Lạnh Lùng

[Thập Niên 70] Mẹ Kế Kiều Diễm Và Trượng Phu Lạnh Lùng

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng, Xuyên Không

Truyện [Thập Niên 80] Tiểu Cá Koi Và Mẹ

[Thập Niên 80] Tiểu Cá Koi Và Mẹ

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Chương 137

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Mạt Thế Chi Hắn Từ Huyệt Mộ Mà Đến

Mạt Thế Chi Hắn Từ Huyệt Mộ Mà Đến

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Để Yêu Anh

Trọng Sinh Để Yêu Anh

FULL

Thể loại: Ngược, Sủng, Teen, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Cuộc Hôn Nhân Lầm Lỗi

Cuộc Hôn Nhân Lầm Lỗi

Chương 49

Thể loại: Ngôn Tình, Teen, Đô Thị

Truyện Mối Quan Hệ Cưỡng Ép

Mối Quan Hệ Cưỡng Ép

Chương 72

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Teen, Đô Thị

Truyện Rạng Sáng Chiều Hôm

Rạng Sáng Chiều Hôm

Chương 25

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Sắc Tình Khó Cưỡng

Sắc Tình Khó Cưỡng

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện [Thập Niên 70] Sau Khi Mẹ Ruột Pháo Hôi Trọng Sinh

[Thập Niên 70] Sau Khi Mẹ Ruột Pháo Hôi Trọng Sinh

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện [Thập Niên 70] Em Gái Ghẻ Trọng Sinh

[Thập Niên 70] Em Gái Ghẻ Trọng Sinh

Chương 1

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh

Truyện Tiên Giả

Tiên Giả

Chương 632

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Yêu Trong Thù Hận

Yêu Trong Thù Hận

Chương 90

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Cô Gái Hư Hỏng (H)

Cô Gái Hư Hỏng (H)

Chương 296

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết

Truyện Niên Đại 80 Chồng Thô Lỗ Sủng Vợ Như Bảo

Niên Đại 80 Chồng Thô Lỗ Sủng Vợ Như Bảo

Chương 4

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Tiểu Thuyết, Trọng Sinh