Trang 4 - Truyện Kiếm Hiệp

Truyện Yêu Vì Tính Phúc

Yêu Vì Tính Phúc

Chương 105

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Ngược, Cổ Đại

Truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 486

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Bắc Tống Nhàn Vương

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 249

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Đạo Thống Vô Nhất

Đạo Thống Vô Nhất

Chương 14

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Huyết Hận Phi Ưng

Huyết Hận Phi Ưng

Chương 94

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Nhất Mộng Tình Ca

Nhất Mộng Tình Ca

Chương 9

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Thiên Hồn Đại Lục

Thiên Hồn Đại Lục

Chương 49

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Ta Có Rất Nhiều Sư Phụ

Ta Có Rất Nhiều Sư Phụ

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Truyện Sư Huynh, Help Me!!!

Sư Huynh, Help Me!!!

Chương 33

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Thức Tỉnh Luân Hồi Nhãn

Thức Tỉnh Luân Hồi Nhãn

Chương 135

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Bảy Thanh Hung Giản

Bảy Thanh Hung Giản

Chương 129

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Truyện Thất Nguyệt

Thất Nguyệt

Chương 1

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình

Truyện Thanh Triều Ngoại Sử 2

Thanh Triều Ngoại Sử 2

Chương 125

Thể loại: Kiếm Hiệp, Cổ Đại

Truyện Vô Song Chi Chủ

Vô Song Chi Chủ

Chương 154

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Giáo Chủ (Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo Chủ Đang Hóa Trang)

Giáo Chủ (Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo Chủ Đang Hóa Trang)

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Ta Tại Huyền Huyễn Soát Nhân Vật Chính Làm Lão Bà

Ta Tại Huyền Huyễn Soát Nhân Vật Chính Làm Lão Bà

Chương 103

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Điều Tiếu Lệnh

Điều Tiếu Lệnh

Chương 3

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Truyện Hệ Thống Toàn Năng Hóa

Hệ Thống Toàn Năng Hóa

Chương 106

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả

Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả

Chương 382

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Trận Chiến Huyền Trân

Trận Chiến Huyền Trân

Chương 22

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Bần Tăng

Bần Tăng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chương 86

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Xuyên Không Level 999 (Max Level - Tiên Hiệp Cửu Giới Chúa Tể)

Xuyên Không Level 999 (Max Level - Tiên Hiệp Cửu Giới Chúa Tể)

Chương 77

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Vú Nuôi Của Rồng

Vú Nuôi Của Rồng

Chương 165

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không