Trang 2 - Truyện Kiếm Hiệp

Truyện Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 197

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Nhân Tổ

Nhân Tổ

Chương 822

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Vô Kỵ Thanh Thư

Vô Kỵ Thanh Thư

Chương 140

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Huyết Mạch Thiên Tôn

Huyết Mạch Thiên Tôn

Chương 101

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Nhất Chi Xuân

Nhất Chi Xuân

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tiên Võ Truyền Kỳ

Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 1253

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Truyện Ma Nữ Nghê Thường

Ma Nữ Nghê Thường

Chương 258

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Chương 102

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Tục Lạt Giang Hồ

Tục Lạt Giang Hồ

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Bị Giáo Chủ Ma Giáo Bắt Đi

Sau Khi Bị Giáo Chủ Ma Giáo Bắt Đi

Chương 15

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Ta Bị Yêu Ma Nuôi Nhốt

Ta Bị Yêu Ma Nuôi Nhốt

Chương 18

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Soái Ca Thuần Khiết Nhất Tu Tiên Giới

Soái Ca Thuần Khiết Nhất Tu Tiên Giới

Chương 12

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Khuyên Ngươi Cải Tà Quy Ta

Khuyên Ngươi Cải Tà Quy Ta

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 277

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Hệ Thống Bắt Đầu Từ Đấu Phá Thương Khung

Hệ Thống Bắt Đầu Từ Đấu Phá Thương Khung

FULL

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không

Truyện Nữ Thần Bổ

Nữ Thần Bổ

Chương 68

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 289

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 289

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Mau Xuyên Hoàn Thành Nhân Sinh

Mau Xuyên Hoàn Thành Nhân Sinh

Chương 62

Thể loại: Dị Năng, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình

Truyện Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu

Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu

Chương 107

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Ma Tước Tướng Quân

Ma Tước Tướng Quân

Chương 111

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình

Truyện Nghịch Thiên Tà Thần

Nghịch Thiên Tà Thần

Chương 50

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Giang Hồ Dị Giới

Giang Hồ Dị Giới

Chương 100

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Sư Tôn Đừng Tới Đây

Sư Tôn Đừng Tới Đây

Chương 73

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Ngược, Sắc, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ