Trang 3 - Truyện Đô Thị

Truyện Thế Thân: Hàn Tổng Anh Là Đồ Khốn

Thế Thân: Hàn Tổng Anh Là Đồ Khốn

Chương 144

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Đô Thị

Truyện Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Chương 67

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Ngài Trang Không Tiền Đồ

Ngài Trang Không Tiền Đồ

Chương 35

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Bác Sĩ Lục! Em Đừng Hòng Chạy

Bác Sĩ Lục! Em Đừng Hòng Chạy

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Chương 140

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Sự Trả Thù Ngọt Ngào Của Thiếu Phu Nhân Nhà Họ Lâm

Sự Trả Thù Ngọt Ngào Của Thiếu Phu Nhân Nhà Họ Lâm

Chương 77

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Làm Trà Xanh Ở Trường Quý Tộc Anh Quốc

Làm Trà Xanh Ở Trường Quý Tộc Anh Quốc

Chương 53

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh

Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh

Chương 36

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Lần Trọng Sinh Thứ Ba

Lần Trọng Sinh Thứ Ba

Chương 6

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Tin Tức Tố Của Anh Ấy Thật Thơm

Tin Tức Tố Của Anh Ấy Thật Thơm

Chương 15

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Long Vương Trở Lại

Long Vương Trở Lại

Chương 265

Thể loại: Đô Thị

Truyện Ông Chú Già Và Mẹ Đơn Thân

Ông Chú Già Và Mẹ Đơn Thân

Chương 44

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Để Em Ở Trong Lòng

Để Em Ở Trong Lòng

Chương 15

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi?

Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi?

Chương 38

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi

Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi

Chương 168

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Chí Tôn Chiến Thần

Chí Tôn Chiến Thần

Chương 481

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Thản Nhiên

Thản Nhiên

Chương 38

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Hoa Hồng Trao Kền Kền

Hoa Hồng Trao Kền Kền

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Hôn Nhân Ép Buộc: Cô Vợ Thần Y Của Đại Tổng Tài

Hôn Nhân Ép Buộc: Cô Vợ Thần Y Của Đại Tổng Tài

Chương 161

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Thập Niên 70 Ấm Áp

Thập Niên 70 Ấm Áp

Chương 53

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Người Đàn Ông Của Thảo Nguyên

Người Đàn Ông Của Thảo Nguyên

Chương 14

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Đô Thị

Truyện Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 610

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Chiến Lang Ở Rể

Chiến Lang Ở Rể

Chương 525

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Thần Cấp Ở Rể

Thần Cấp Ở Rể

Chương 737

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Đô Thị