Truyện Dịch VIP

Truyện Thần Đạo Đế Tôn

Thần Đạo Đế Tôn

Chương 3230

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Nhân Đạo Đại Thánh

Nhân Đạo Đại Thánh

Chương 898

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Vạn Cổ Tà Đế

Vạn Cổ Tà Đế

Chương 355

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Vạn Cổ Đế Tế

Vạn Cổ Đế Tế

Chương 1381

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Vũ Thần Chúa Tể

Vũ Thần Chúa Tể

Chương 4665

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Vạn Cổ Thần Đế

Vạn Cổ Thần Đế

Chương 8127

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện [Thập Niên 70] Vợ Cả Mỹ Nhân Bị Bệnh Trong Đại Viện

[Thập Niên 70] Vợ Cả Mỹ Nhân Bị Bệnh Trong Đại Viện

Chương 859

Thể loại: Sủng, Tiểu Thuyết, Trọng Sinh

Truyện [Thập Niên 70] Xuyên Sách Gả Chồng Ngàn Dặm

[Thập Niên 70] Xuyên Sách Gả Chồng Ngàn Dặm

Chương 412

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Vừa Thành Tiên Thần, Con Cháu Cầu Ta Đăng Cơ

Vừa Thành Tiên Thần, Con Cháu Cầu Ta Đăng Cơ

Chương 640

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh

Truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Siêu Thần Yêu Nghiệt

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện [Cung Đấu] 100 Kỹ Xảo Chinh Phục Hoàng Đế Ở Hậu Cung

[Cung Đấu] 100 Kỹ Xảo Chinh Phục Hoàng Đế Ở Hậu Cung

Chương 664

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Vô Thượng Thần Đế

Vô Thượng Thần Đế

Chương 2764

Thể loại: Trọng Sinh

Truyện Quỷ Bí Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn

Quỷ Bí Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn

Chương 251

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Tiên Giả

Tiên Giả

Chương 632

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Thần Y Đích Nữ

Thần Y Đích Nữ

FULL

Thể loại: Sủng, Tiểu Thuyết, Xuyên Không

Truyện Tạo Hóa Chi Vương

Tạo Hóa Chi Vương

Chương 4095

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp

Truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Chương 1885

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 8175

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Đan Hoàng Võ Đế

Đan Hoàng Võ Đế

Chương 4029

Thể loại: Trọng Sinh

Truyện Quang Âm Chi Ngoại

Quang Âm Chi Ngoại

Chương 1421

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện [Thập Niên 70] Cẩm Lý Phú Quý Mệnh

[Thập Niên 70] Cẩm Lý Phú Quý Mệnh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Thiên Huyền

Thiên Huyền

Chương 16

Thể loại: Dị Năng

Truyện Kiếm Phá Thương Khung

Kiếm Phá Thương Khung

Chương 747

Thể loại: Tiên Hiệp