Truyện Dịch VIP

Truyện [Thập Niên] Xuyên Thành Mẹ Của Vai Ác Thiên Tài

[Thập Niên] Xuyên Thành Mẹ Của Vai Ác Thiên Tài

Chương 103

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện [Thập Niên 70] Vợ Cả Mỹ Nhân Bị Bệnh Trong Đại Viện

[Thập Niên 70] Vợ Cả Mỹ Nhân Bị Bệnh Trong Đại Viện

Chương 1040

Thể loại: Sủng, Tiểu Thuyết, Trọng Sinh

Truyện [Cung Đấu] 100 Kỹ Xảo Chinh Phục Hoàng Đế Ở Hậu Cung

[Cung Đấu] 100 Kỹ Xảo Chinh Phục Hoàng Đế Ở Hậu Cung

Chương 832

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Vừa Thành Tiên Thần, Con Cháu Cầu Ta Đăng Cơ

Vừa Thành Tiên Thần, Con Cháu Cầu Ta Đăng Cơ

Chương 716

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh

Truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt

Siêu Thần Yêu Nghiệt

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Vô Thượng Thần Đế

Vô Thượng Thần Đế

Chương 2862

Thể loại: Trọng Sinh

Truyện Vạn Cổ Đế Tế

Vạn Cổ Đế Tế

Chương 1471

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện [Thập Niên 70] Xuyên Sách Gả Chồng Ngàn Dặm

[Thập Niên 70] Xuyên Sách Gả Chồng Ngàn Dặm

Chương 659

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Quang Âm Chi Ngoại

Quang Âm Chi Ngoại

Chương 1443

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Vạn Cổ Tà Đế

Vạn Cổ Tà Đế

Chương 406

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Nhân Đạo Đại Thánh

Nhân Đạo Đại Thánh

Chương 958

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Thần Đạo Đế Tôn

Thần Đạo Đế Tôn

Chương 3260

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 8195

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Vũ Thần Chúa Tể

Vũ Thần Chúa Tể

Chương 4695

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Vạn Cổ Thần Đế

Vạn Cổ Thần Đế

Chương 8140

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Thần Y Đích Nữ

Thần Y Đích Nữ

FULL

Thể loại: Sủng, Tiểu Thuyết, Xuyên Không

Truyện Tiên Giả

Tiên Giả

Chương 652

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Quỷ Bí Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn

Quỷ Bí Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn

Chương 275

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Chương 1915

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Tạo Hóa Chi Vương

Tạo Hóa Chi Vương

Chương 4095

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp

Truyện Đan Hoàng Võ Đế

Đan Hoàng Võ Đế

Chương 4029

Thể loại: Trọng Sinh

Truyện Thiên Huyền

Thiên Huyền

Chương 16

Thể loại: Dị Năng

Truyện Kiếm Phá Thương Khung

Kiếm Phá Thương Khung

Chương 748

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện [Thập Niên 70] Cẩm Lý Phú Quý Mệnh

[Thập Niên 70] Cẩm Lý Phú Quý Mệnh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không