Trang 4 - Truyện Dị Năng

Truyện Bạc Thiếu, Ta Đến Từ Tương Lai!

Bạc Thiếu, Ta Đến Từ Tương Lai!

Chương 5

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Chia Cho Em Một Cái Đuôi

Chia Cho Em Một Cái Đuôi

Chương 19

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Mạt Thế Chi Nếm Thử Vị Của Anh

Mạt Thế Chi Nếm Thử Vị Của Anh

Chương 24

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tiểu O Xinh Đẹp Sau Khi Xuyên Đến Mạt Thế

Tiểu O Xinh Đẹp Sau Khi Xuyên Đến Mạt Thế

Chương 21

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 286

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Trọng Sinh

Truyện Sinh Tồn Trong Tận Thế

Sinh Tồn Trong Tận Thế

Chương 163

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Tinh Tế Xuyên Qua Chi Thái Tử Phi

Tinh Tế Xuyên Qua Chi Thái Tử Phi

Chương 36

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh: Nữ Thần Nghịch Tập

Trọng Sinh: Nữ Thần Nghịch Tập

Chương 32

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh

Truyện Ai Đem Tôi Sủng Thành Bộ Dáng Này

Ai Đem Tôi Sủng Thành Bộ Dáng Này

Chương 24

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Mệnh Phú Quý Trời Sinh

Mệnh Phú Quý Trời Sinh

Chương 112

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tôi Là Giáo Sư Cổ Ngữ Runes Tại Hogwarts

Tôi Là Giáo Sư Cổ Ngữ Runes Tại Hogwarts

Chương 18

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Truyện Cứu Vớt Thần Tượng Hết Thời

Cứu Vớt Thần Tượng Hết Thời

Chương 58

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Quân Hôn Nịch Sủng

Quân Hôn Nịch Sủng

Chương 90

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Thiếu Niên Tự Kỷ Lao Vào Mạt Thế

Thiếu Niên Tự Kỷ Lao Vào Mạt Thế

Chương 18

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Độc Sủng Hoàng Hậu

Trọng Sinh Chi Độc Sủng Hoàng Hậu

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Dị Năng, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng

Chương 61

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Tiểu Tang Thi Nuôi Trong Nhà Lão Đại

Tiểu Tang Thi Nuôi Trong Nhà Lão Đại

Chương 20

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Manh Sủng Cứu Vớt Nam Phụ Hắc Hóa

Xuyên Thành Manh Sủng Cứu Vớt Nam Phụ Hắc Hóa

Chương 11

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Ngược Bốn Tên Tra Công

Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Ngược Bốn Tên Tra Công

Chương 136

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 250

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Độ Thiện Cảm Hôn Nhân

Độ Thiện Cảm Hôn Nhân

Chương 38

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 237

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Yêu Tinh, Em Bẫy Được Tôi Rồi!

Tiểu Yêu Tinh, Em Bẫy Được Tôi Rồi!

Chương 82

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Thánh Địa Vùi Thây

Thánh Địa Vùi Thây

Chương 47

Thể loại: Dị Năng