Trang 3 - Truyện Dị Năng

Truyện Nhân Vật Chính Mỗi Ngày Đều Nhìn Tôi

Nhân Vật Chính Mỗi Ngày Đều Nhìn Tôi

Chương 11

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới

Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới

Chương 142

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Huyết Thần Lộ

Huyết Thần Lộ

Chương 137

Thể loại: Dị Năng, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Đạo Mộ Bút Ký Chi Chung Cực Sứ Mệnh

Đạo Mộ Bút Ký Chi Chung Cực Sứ Mệnh

Chương 105

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Truyện Khoa Học Và Tu Luyện

Khoa Học Và Tu Luyện

Chương 74

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Truyện Diệt Nhân

Diệt Nhân

Chương 155

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 175

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Quân Đoàn Dị Năng

Quân Đoàn Dị Năng

Chương 57

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Khi Tận Thế Giáng Lâm

Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 69

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Thế Giới Dị Biến

Thế Giới Dị Biến

Chương 81

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Diệp An

Diệp An

Chương 30

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Địa Cầu Online

Địa Cầu Online

Chương 57

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Truyện Tôi Có Thuật Đọc Tâm

Tôi Có Thuật Đọc Tâm

Chương 7

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Không Ai Am Hiểu Công Lược Hơn Tui

Không Ai Am Hiểu Công Lược Hơn Tui

Chương 14

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tinh Tế Phát Sóng Trực Tiếp: Nữ Thần Dùng Ăn Chỉ Nam

Tinh Tế Phát Sóng Trực Tiếp: Nữ Thần Dùng Ăn Chỉ Nam

Chương 117

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Mị Tâm

Mị Tâm

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sau Khi Có Chung Thân Thể Với Tà Thần

Sau Khi Có Chung Thân Thể Với Tà Thần

Chương 29

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Bàn Ăn Nhỏ Phủ Khai Phong

Bàn Ăn Nhỏ Phủ Khai Phong

Chương 21

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình, Trinh Thám, Xuyên Không

Truyện Tàng Phong

Tàng Phong

Chương 201

Thể loại: Dị Năng

Truyện Mèo Nhà Tang Thi Vương

Mèo Nhà Tang Thi Vương

Chương 69

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ

Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ

Chương 74

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Chí Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Chí Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Chương 84

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Tôi Bị Trường Học Nhân Vật Phản Diện Chọn Rồi

Tôi Bị Trường Học Nhân Vật Phản Diện Chọn Rồi

Chương 48

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Số 7 Ngư Quán

Số 7 Ngư Quán

Chương 5

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Đam Mỹ