Trang 2 - Truyện Dị Năng

Truyện Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp

Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp

Chương 179

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Chương 134

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Nhật Ký Cua Trai Của Tương Vũ

Nhật Ký Cua Trai Của Tương Vũ

Chương 99

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Vừa Trọng Sinh Liền Tiến Hóa Thành Nhân Ngư

Vừa Trọng Sinh Liền Tiến Hóa Thành Nhân Ngư

Chương 18

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Thời Tuế Chung An

Thời Tuế Chung An

Chương 6

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Mạt Thế Chi Anh Đào Của Ta Sẽ Nổ Tung

Mạt Thế Chi Anh Đào Của Ta Sẽ Nổ Tung

Chương 60

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Thiên Sư Ở Rể

Thiên Sư Ở Rể

Chương 5

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 167

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tận Thế Lưu Vong

Tận Thế Lưu Vong

Chương 11

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Truyện Mỹ Nhân Sao Chổi

Mỹ Nhân Sao Chổi

Chương 43

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 168

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Món Nợ Bất Tận

Món Nợ Bất Tận

Chương 11

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng

Truyện Thâm Không Bỉ Ngạn

Thâm Không Bỉ Ngạn

Chương 62

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Trọng Sinh Mạt Thế: Vương Triều Của Ta

Trọng Sinh Mạt Thế: Vương Triều Của Ta

Chương 87

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Quỷ Còn Ngán Tôi

Quỷ Còn Ngán Tôi

Chương 55

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Cự Long Thức Tỉnh

Cự Long Thức Tỉnh

Chương 370

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Mạt Thế Chi Mộc Hệ Chi Phối Giả

Mạt Thế Chi Mộc Hệ Chi Phối Giả

Chương 25

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Truyện Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

Chương 35

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Xuyên Thành Nữ Alpha Lúc Sau

Xuyên Thành Nữ Alpha Lúc Sau

Chương 10

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70

Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70

Chương 108

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng

Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Chương 77

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

FULL

Thể loại: Dị Năng

Truyện Thiên Đường Luân Hồi

Thiên Đường Luân Hồi

Chương 12

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không