Truyện Dị Năng

Truyện Vừa Thành Tiên Thần, Con Cháu Cầu Ta Đăng Cơ

Vừa Thành Tiên Thần, Con Cháu Cầu Ta Đăng Cơ

Chương 640

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh

Truyện Tạo Hóa Chi Vương

Tạo Hóa Chi Vương

Chương 4095

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp

Truyện Thiên Huyền

Thiên Huyền

Chương 16

Thể loại: Dị Năng

Truyện Điệu Thấp Làm Hoàng Đế

Điệu Thấp Làm Hoàng Đế

Chương 871

Thể loại: Dị Năng

Truyện Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Chương 1228

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Vị Hôn Phu Hào Môn Có Thuật Đọc Tâm

Vị Hôn Phu Hào Môn Có Thuật Đọc Tâm

Chương 4

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Tiểu Thuyết

Truyện Tôi Dựa Vào Cá Mặn Tạo Ra Kỳ Tích Ở Ngược Văn

Tôi Dựa Vào Cá Mặn Tạo Ra Kỳ Tích Ở Ngược Văn

Chương 1

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Tiểu Thuyết, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện [Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê

[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê

Chương 272

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Dì Giả Mạo Của Đỉnh Lưu Là Tiểu Tham Ăn

Dì Giả Mạo Của Đỉnh Lưu Là Tiểu Tham Ăn

FULL

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sống Cùng Biểu Tỷ

Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 1400

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện [Thập Niên 80] Nàng Dâu Là Hồ Ly Tinh

[Thập Niên 80] Nàng Dâu Là Hồ Ly Tinh

FULL

Thể loại: Dị Năng, Tiểu Thuyết

Truyện Bất Diệt Long Đế

Bất Diệt Long Đế

FULL

Thể loại: Dị Năng, Tiểu Thuyết

Truyện [Thập Niên 60] Gây Dựng Lại Gia Đình

[Thập Niên 60] Gây Dựng Lại Gia Đình

FULL

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng, Tiểu Thuyết, Trọng Sinh

Truyện [Thập Niên 60] Vô Tình Sinh Ra Vào Năm 60

[Thập Niên 60] Vô Tình Sinh Ra Vào Năm 60

FULL

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Mạt Thế Chi Hắn Từ Huyệt Mộ Mà Đến

Mạt Thế Chi Hắn Từ Huyệt Mộ Mà Đến

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trúc Mã Khó Đoán

Trúc Mã Khó Đoán

Chương 65

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Mạt Thế Tái Khởi Động

Mạt Thế Tái Khởi Động

Chương 106

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Chiến Lang Ở Rể

Chiến Lang Ở Rể

Chương 525

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Thần Cấp Ở Rể

Thần Cấp Ở Rể

Chương 737

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Cậu Mang Thai Cá Con Của Thiếu Tướng

Cậu Mang Thai Cá Con Của Thiếu Tướng

Chương 16

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Cách Đấu Binh Vương

Cách Đấu Binh Vương

Chương 66

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Tinh Tế Chi Khí Tử Nghịch Tập

Tinh Tế Chi Khí Tử Nghịch Tập

Chương 13

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 99

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng

Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng

Chương 128

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ