Truyện Dị Năng

Chung Cực Toàn Năng Học Sinh
Chương 3359
Sống Cùng Biểu Tỷ
Chương 2000
Thiên Huyền

Chương 36
[Làm Ruộng] Sau Khi Được Xà Xà Nuôi Dưỡng

Chương 5
Tạo Hóa Chi Vương

Chương 4095
Điệu Thấp Làm Hoàng Đế
Chương 871
Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Chương 1228
[Thập Niên 80] Nàng Dâu Là Hồ Ly Tinh
FULL
Bất Diệt Long Đế
FULL
Trúc Mã Khó Đoán

Chương 65
Mạt Thế Tái Khởi Động
Chương 106
Chiến Lang Ở Rể

Chương 525
Thần Cấp Ở Rể
Chương 737