Truyện Đam Mỹ

Truyện Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Chương 140

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Mạt Thế Chi Hắn Từ Huyệt Mộ Mà Đến

Mạt Thế Chi Hắn Từ Huyệt Mộ Mà Đến

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Chương 187

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Rạng Sáng Chiều Hôm

Rạng Sáng Chiều Hôm

Chương 25

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Yêu Trong Thù Hận

Yêu Trong Thù Hận

Chương 90

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Bé Mèo Siêu Đáng Yêu Của Chủ Tịch Cố

Bé Mèo Siêu Đáng Yêu Của Chủ Tịch Cố

Chương 11

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Đèn Cũ Bến Mới

Đèn Cũ Bến Mới

Chương 58

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Hoài Nhãi Con Tiểu Sư Thúc Nam Chủ, Ma Quân Mang Cầu Chạy

Sau Khi Hoài Nhãi Con Tiểu Sư Thúc Nam Chủ, Ma Quân Mang Cầu Chạy

Chương 79

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Đúng Thời Điểm

Đúng Thời Điểm

Chương 49

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 218

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Vợ Mình Mình Nuôi

Vợ Mình Mình Nuôi

Chương 100

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O

Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O

Chương 21

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Trọng Sinh Thành Long Vương Tôi Dựa Vào Hải Sản Làm Giàu

Sau Khi Trọng Sinh Thành Long Vương Tôi Dựa Vào Hải Sản Làm Giàu

Chương 83

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 83

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Trúc Mã Khó Đoán

Trúc Mã Khó Đoán

Chương 65

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Tôi Cùng Sáu Alpha Trùng Khớp 100%

Tôi Cùng Sáu Alpha Trùng Khớp 100%

Chương 33

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Phụ Trợ Vì Vương

Phụ Trợ Vì Vương

Chương 10

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Từ Giả Thành Thật

Từ Giả Thành Thật

Chương 49

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Nhặt Ánh Bình Minh

Nhặt Ánh Bình Minh

Chương 59

Thể loại: Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Đẹp Quá, Tôi Nhìn Không Nổi!

Đẹp Quá, Tôi Nhìn Không Nổi!

Chương 68

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Sếp Sòng

Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Sếp Sòng

Chương 76

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Chồng Sói

Chồng Sói

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Đám Mây Nhỏ Ngoan Ngoãn

Đám Mây Nhỏ Ngoan Ngoãn

Chương 37

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Chương 115

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ