Truyện Cổ Đại

Sau Khi Xuyên Thư Nữ Chủ Nàng Đen

Chương 34
Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước
Chương 263
Đứa Bé Tới Ở Rể Thành Hoàng Đế
Chương 13
Tiểu Đàn

Chương 21
Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Lầm Rồi
Chương 52
Loạn Thần

Chương 21
Nguyên Soái Ảnh Đế Phu Nhân

Chương 35
Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 214
Cứu Vớt Bạch Nguyệt Quang

Chương 85
Tiểu Dương Đà

Chương 79
Tạo Tác Thời Gian

Chương 145
Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Chương 79
Độ Phật

Chương 47
Phượng Tương Sồ

Chương 40
Ta Tu Bổ Cốt Truyện Lại Băng Rồi
Chương 28
Việt Hùng Diễn Nghĩa

Chương 143
Quay Đầu Vấn Nhân Tâm
Chương 10
Không Phải Người Tốt
Chương 30
Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!
Chương 93
Cẩm Y Sát

Chương 23