Trang 5 - Truyện Cổ Đại

Truyện Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 263

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Đứa Bé Tới Ở Rể Thành Hoàng Đế

Đứa Bé Tới Ở Rể Thành Hoàng Đế

Chương 13

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Tiểu Đàn

Tiểu Đàn

Chương 21

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Lầm Rồi

Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Lầm Rồi

Chương 52

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Truyện Loạn Thần

Loạn Thần

Chương 21

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Xuyên Thành Sư Huynh Ác Độc Của Nam Chính

Xuyên Thành Sư Huynh Ác Độc Của Nam Chính

Chương 27

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nguyên Soái Ảnh Đế Phu Nhân

Nguyên Soái Ảnh Đế Phu Nhân

Chương 35

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Vọng Tưởng Giang Sơn

Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 214

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Cứu Vớt Bạch Nguyệt Quang

Cứu Vớt Bạch Nguyệt Quang

Chương 85

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Tiểu Dương Đà

Tiểu Dương Đà

Chương 79

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tạo Tác Thời Gian

Tạo Tác Thời Gian

Chương 145

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Chương 79

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Độ Phật

Độ Phật

Chương 47

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Phượng Tương Sồ

Phượng Tương Sồ

Chương 40

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Thanh Gia Muội Tử Khuyết Điểm Bạc

Thanh Gia Muội Tử Khuyết Điểm Bạc

Chương 6

Thể loại: Cổ Đại, Sắc

Truyện Pháo Hôi Sau Ta Bị Siêu Hung Đồ Đệ Đuổi Giết

Pháo Hôi Sau Ta Bị Siêu Hung Đồ Đệ Đuổi Giết

Chương 37

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ta Tu Bổ Cốt Truyện Lại Băng Rồi

Ta Tu Bổ Cốt Truyện Lại Băng Rồi

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Việt Hùng Diễn Nghĩa

Việt Hùng Diễn Nghĩa

Chương 143

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Quay Đầu Vấn Nhân Tâm

Quay Đầu Vấn Nhân Tâm

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Ngược

Truyện Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Yêu Đương Ngọt Ngào

Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Yêu Đương Ngọt Ngào

Chương 42

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Không Phải Người Tốt

Không Phải Người Tốt

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!

Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!

Chương 93

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Cẩm Y Sát

Cẩm Y Sát

Chương 23

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám

Truyện Vị Bắc Xuân Thiên Thụ

Vị Bắc Xuân Thiên Thụ

Chương 90

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình