Truyện Cổ Đại

Mưu Đoạt Phượng Ấn
Chương 104
Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo
Chương 254
Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn
Chương 83
Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 129
Nam Chính Câu Dẫn Ta
Chương 80
Không Có Ta Hắn Sẽ Sát Sinh
FULL
Phương Pháp Công Lược Nam Phụ Bệnh Kiều
Chương 10
Chồng Sói

Chương 31
Vọng Xuân Sơn

Chương 75
Tứ Thời Điềm Viện
Chương 9
Đốc Chủ Có Bệnh
Chương 77
Bình Dương Công Chúa
Chương 74
Trùng Sinh Làm Ruộng Hằng Ngày
Chương 17
Phế Đế Vi Phi
Chương 100
Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân
Chương 152
Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng
Chương 179
Hòa Li Được Chưa?

Chương 54