Trang 2 - Truyện Cổ Đại

Truyện Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 254

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 83

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 523

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 433

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Chương 110

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Hoàng Thành Có Bảo Châu

Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 129

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nam Chính Câu Dẫn Ta

Nam Chính Câu Dẫn Ta

Chương 80

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Không Có Ta Hắn Sẽ Sát Sinh

Không Có Ta Hắn Sẽ Sát Sinh

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Phương Pháp Công Lược Nam Phụ Bệnh Kiều

Phương Pháp Công Lược Nam Phụ Bệnh Kiều

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám, Xuyên Không

Truyện Chồng Sói

Chồng Sói

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Vọng Xuân Sơn

Vọng Xuân Sơn

Chương 75

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Nữ Vương Thế Giới Ngầm Quá Kiêu Ngạo

Nữ Vương Thế Giới Ngầm Quá Kiêu Ngạo

Chương 316

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 191

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tứ Thời Điềm Viện

Tứ Thời Điềm Viện

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 576

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Đốc Chủ Có Bệnh

Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 77

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Bình Dương Công Chúa

Bình Dương Công Chúa

Chương 74

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Chương 87

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Trùng Sinh Làm Ruộng Hằng Ngày

Trùng Sinh Làm Ruộng Hằng Ngày

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Phế Đế Vi Phi

Phế Đế Vi Phi

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân

Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân

Chương 152

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 179

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hòa Li Được Chưa?

Hòa Li Được Chưa?

Chương 54

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Xuyên Nhanh: Ta Thực Sự Thích Nam Phụ Kia

Xuyên Nhanh: Ta Thực Sự Thích Nam Phụ Kia

Chương 74

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không