Trúc Mã Khó Đoán

Tên Hán Việt: Trúc mã nan sai  (竹马难猜) - Đống Cảm Siêu Nhân (冻感超人)
Thể loại: Thanh xuân vườn trường (Đại học), Không gian tưởng tượng, Chủ thụ, Thanh mai trúc mã, Tình yêu sâu sắc, Ngọt, 1v1.
Nguồn raw: Tấn Giang.
Tình trạng bản gốc: Đang ra
Edit:

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Trúc Mã Khó Đoán (0)