Tam Nguyên Chấn Thế

Tam Nguyên Chấn Thế Được 8.00/10 từ 1 phiếu bầu.
Giới thiệu

Ai cũng yêu hòa bình

Nhưng làm gì có thứ gì tuyệt đối

Nếu không chiến đấu, không thống nhất hết thảy, mọi thứ hiện tại sẽ chỉ là rối loạn, là khói lửa, là chiến tranh, là tranh đấu

Bạo lực chính là bàn đạp để đi lên hòa bình, là phương thức hữu hiệu nhất để khiến mọi thứ đều đi vào trật tự

"Hoà bình tuyệt đối được tạo ra bằng bạo lực tuyệt đối!"

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Tam Nguyên Chấn Thế (0)