Phong Thần Châu

Phong Thần Châu Được 8.00/10 từ 1 phiếu bầu.
Tên khác: Thần đạo Đế Tôn

Giới thiệu


Tần Ninh là thiên tài sớm thức tỉnh Tinh Môn, nhưng bị người hãm hại, Tinh Môn bị đoạt, tu vi cũng hủy, nhưng từ đó mà mở ra phong ấn ký ức chín kiếp, tiếp tục hành trình kiếp thứ mười.

Vạn giới thành sách, tay ta cầm bút, soạn ra vô biên thế giới

Trăm vực là núi, lòng ta là biển, mở ra thần đạo thông thiên.

Tay chống trời, chân đạp đất, cả đời Đế Tôn, ai dám không phục?

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Phong Thần Châu (0)