Phá Xuân

Phá Xuân (破春) - Đồng Thạch (桐石) 
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, SONG TÍNH, ngọt, HE. 
Nguồn raw + QT: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2020/09/hoan-chinh-van-pha-xuan.html?m=1
Editor: Ờ Thì Là
Tình trạng bản gốc: Hoàn 25 chương + 2 phiên ngoại. 

Văn án

Công thám hoa, thuộc tính ngạo kiều, mê cái đẹp, trong ngoài không đồng nhất, tâm hồn thiếu nữ

Thụ là con dâu nuôi từ bé, thẳng tính, thẳng miệng, hiền lành, trung thực, song nhi cường tráng, thuộc tính nhân thê.

Hai người là trúc mã trúc mã, niên hạ, cả hai đều không có EQ, sáp lại cùng nhau thì...

Không truy thê hỏa táng tràng, không ngược, ngược cũng là công tự mình bổ não.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Phá Xuân (0)