Mạt Thế Tái Khởi Động

Thể loại: Nam sinh, hiện đại, tương lai xuyên hiện đại, thăng cấp lưu, nghịch tập, thị giác nam chủ, OE
Tình trạng bản gốc: Hoàn 914 chương

Văn án

Một thế giới đang tồn tại, nhưng lại như đã chết

Một thế giới có tín ngưỡng, một niềm tin vững chắc, bất diệt, nhưng lại sụp đổ
Một thế giới có hết thảy, nhưng dường như lại thành hư vô

...

Con người khao khát được giải thoát, nhưng vẫn mong mỏi có thể chìm đắm

Con người vừa vô tâm vô tình, lại cũng trở nên cuồng nhiệt, điên loạn...

Chương mới cập nhật Mạt Thế Tái Khởi Động

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Mạt Thế Tái Khởi Động (0)